GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

El Sanatları

         

      Kimine göre sanat, kimine göre zanaat terimleriyle karşılanan el sanatları, insanın güzelliğe olan düşkünlüğünden kaynaklanan bir yaratıcılık serüvenidir ve yaşamsal değişikliklerle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Doğadan elde edilen bitkiler, taşlar, madenler ve hatta “anasır-ı erba’a” dediğimiz “hava, su, ateş ve toprak” el sanatlarının temel malzemeleri, hammaddeleridir. Bir Antep kiliminde onu dokuyanın hayallerini, Gaziantep insanının yaşam biçimini, bölgenin bitki örtüsünü, ekolojik yapısını, gelenek ve göreneklerini, insan ilişkilerini, kısaca topyekün Anadolu’yu bulmanız mümkündür. Kültürel değerlerini geleceğe taşıyarak yaşayan Gaziantep’te; Sedef Kakmacılığı, Bakırcılık, Kutnu Dokumacılığı, Aba Dokumacılığı, Yemenicilik, Antep İşi El İşlemeleri, Gümüş İşlemeciliği, Antep Kilim ve Halı Dokumacılığı, Küpçülük, Kuyumculuk, Semercilik, Zurnacılık ve Müzik Aletleri yapımı var olmaya devam eden ve bizi biz yapan somut kültür varlıklarımız olarak gelecek kuşakları selamlamaktadır. El sanatları, kendi kültüründen aldığı yaşam tarzı ile, geçmişin deneyimlerini ve birikimlerini bir potada eritip, günümüz insanlarına mesaj verme becerisidir bir bakıma. Gaziantep, sanayi ve ticaretteki başarısıyla bölgesinin cazibe merkezi olduğu gibi, El Sanatları alanında da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.