GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BASİT KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ ALMAK İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

Basit Konaklama Tesisi Belgesi Almak İçin Başvuruda

İstenen Belgeler

a) Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı örneğe uygun düzenlenen Başvuru Dilekçesi,

b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda İmza Beyannamesi,

c) Basit Konaklama Tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı,

ç)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, (Ruhsatın tarihinin 28.07.2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge)

d) Dilekçelerde, PTT merkezlerinden alınacak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi bulunması.

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN.docx


Başvuru Dilekçesi(Ek-1).docx