GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI

    "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde Bakan  Oluru ile  onaylanarak  yürürlüğe  giren Taşınmaz  Kültür  Varlıklarına  Yardım Komisyonu'nun  30.03.2021 tarihli ve  1  sayılı  kararı ile Bakanlığımız  2021  yılı  bütçesinden proje ve uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar ve yardım miktarları belirlenmiştir.
     Anılan  Komisyon  toplantısında  Bakanlığımız  2022  yılı  yardımlarından  yararlanmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihleri; proje yardımları için 15.10.2021,toplu yardım ve uygulama yardımları için ise 31.12.2021 olarak belirlenmiştir.Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine teslim edilen proje yardımı başvurularının en geç 22.10.2021, uygulama yardımı ve toplu yardım başvurularının ise en geç 07.01.2022 tarihine  kadar tek  seferde  ve  eksiksiz  olarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları  ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
      Proje yardımı,uygulama yardımı ve toplum yardım başvuruları için istenen belgeler ve doldurulması gereken formlar aşağıdadır.

Proje Yardımı Başvuru Belgeleri(2022).docx

Başvuru-İnceleme-Formlar.xls