GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep İl Eğitim Tarihi Müzesi

    Tarihi süreçte küçük Buhara olarak tarif edilen Gaziantep(eski adıyla Ayıntap) 30 a yakın medresesi ile maarif hayatında önemli bir mevki edinmiştir.Ayıntap'a bilenen ilk medrese Eyyübi Emirlerindenel-Melikül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından 18.yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır.Eşrefiye isimli bu medreseden günümüze herhangi bir iz gelememiştir.Gaziantep'te Osmanlı döneminde yapılmış ilk medrese 1548 tarihli Medrese-i Cewdide'dir.Dünya yüzünden geniş bir ili,göz alıcı büyük yapıları her yerden aranan eşyası,bir çok mezraları,bolluk ve verimliliği,bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmakları ile burayı " Şehr-i Ayıntab-ı Cihan " (Dünyanın Gözbebeği Şehri) olarak tarif eden Evliya Çelebi Ayıntap'ta bir çok medresenin bulunduğunu belirtmektedir.
      Şahirdeki eğitim kurumları hakkında salnamelerde ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.Bunlardan 1903 tarihli Maarif Salnamesi'nde 15 medrese kaydı mevcuttur.Osmanlı Devleti egemenliği altında bulunan gayrimüslümlere büyük bir hoşgörü göstermiş ve inançlarını yaşamalarına müsade etmiştir.Bunun yanında da eğitim faaliyetlerine de izin verilmiştir.Gayrimüslümler rüştiye ve idadi seviyesinde yedi mektep açmışlardır.Bu mektepler 177 kız ve 231 erkek öğrenci ile eğitime başlamıştır.
       1910 yılı Halep Vilayet Salnamesi''ne göre Maarif Komsiyonunun başında Reis-i Sani Abdullah Edip Efendi bulunmaktaydı.Okullarda toplam 848 öğrenci bulunmaktaydı.Bu dönemde Ayıntap'ta 25 medrese ve kütüphane bulunduğuna yer verilmiştir.Kütüphanelerde toplam 1650 kitap mevcuttu.
        1922-1928 salnamesinde 114 talebeli bir orta mektep ile 1847 talebeli 24 ilk erkek ve kız mektebi olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır.
       Günümüzde ise (Ocak 2018 itibariyla)59 okul öncesi eğitim kurumunda 36.355 öğrenci,508 ilkokulda 177.999, 329 ortaokulda 171.347, 167 lisede 105.864 öğrenci olmak üzere toplam 1.063 kurumda 491.565 öğrenci öğrenim görmektedir.64.231 Suriyeli öğrenci eklendiğinde 613.263 öğrenci sayısına ulaşılmaktadır.İlde 24.732 öğretmen görev yapmaktadır.
     Gaziantep İl eğitim Tarihi Müzesinin kuruluşuna yönelik çalışmalar 2017 yılı içerisinde yürütülmüş ve 2018 yılı Ocak ayında müze kuruluşu tamamlanmıştır.Gaziantep Lisesi'nin eski binası müze için uygun bulunmuştur.Envanter toplanması için okullarla irtibata geçilmiş ve okullar ziyaret edilerek tespit edilen objeler kayıt altına alınmıştır.Toplamda 128 obje envantere kaydedilmştir.Sonrasında Müze alanının tadilat işlemleri yapılmış ve tematik bir düzenleme tercih edilerek Gaziantep İl Eğitim Tarihi Müzesi ziyarete açılmıştır.
        Okulların gruplar halinde ziyaret edebileceği müze için  0 342 231 35 72 nolu telefondan randevu alınması gerekmektedir.    

  
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg