GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Cumhuriyet devriyle, Gaziantep’te Muallimler birliği kütüphanesi, Türk ocağı kütüphanesi ve bazı okul kütüphaneleri kütüphanecilik hizmeti vermişlerdir. 1932 yılında halkevinin kurulmasıyla birlikte halkevi kütüphanesi Gaziantep şehrinin bilgi ihtiyacını karşılamıştır. Halkevlerinin kapatılmasından sonra buradan devredilen kitaplar ve vatandaşların bağışlarıyla Gaziler Caddesinde Balıklı Mescidi olarak olarak kullanılan yerde 1955 yılında halk kütüphanesi kurulmuştur.Şehrin büyümesi, kullanıcı sayısının artması ve, mevcut kütüphane yapısının ihtiyaca cevap verememesinden dolayı 1973 yılında bu gün kullanılan Akyol Mahallesindeki yeni binasına taşınmıştır.2008 yılında önemli bir yenileme geçiren İl Halk Kütüphanesi bugünkü modern haline dönüşmüştür.

Kuruluş Tarihi:1955

Kitap Sayısı:56.942

Üye Sayısı:9.349

Yıllık Okuyucu Sayısı:230.229

İletişim:Telefon : 0342 – 231 45 76

Fax : 0342 – 230 55 15

 

  • sahinbey1.jpg
  • sahinbey3.jpg
  • sahinbey2.jpg