GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YÖNELİK PROJE VE UYGULAMA YARDIMI DUYURUSU

       27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması,bakım ve onarımı için ayni,nakdi ve taknik yardım sağlanmaktadır.
       2020 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 06.10.2019 tarihine, uygulama yardımından yararlanmak isteyenlerin ise en geç 20.12.2019 tarihine kadar Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.