GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU "SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK"

22.05.2010 tarih ve 27588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında, Bakanlığımızca hazırlanan 2018 Yılı Ek Trampa Programı ile ilgili Makam onayı,Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2018 tarih ve E.805351 sayılı yazısı eklerde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili yapılacak müracaatlar Müdürlüğümüz veya Bakanlığımıza yapılması gerekmektedir.

Ekler:

1) Yazı.pdf

2) Makam Onayı.pdf

3) 2018_Ek_Trampa_Programi.xls